Podziękowania

Szczególne podziękowania przesyłamy osobom, które wsparły nas swoją wiedzą i źródłami:

  • pan Jan Palacz, mieszkaniec Wielenia, samorządowiec, były Przewodniczący Rady Miejskiej
    w Wieleniu, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie,
  • pani Hanna Forbrich, Kierownik Referatu ds. Współpracy ze Społeczeństwem w Urzędzie Miejskim w Wieleniu

Pomoc, którą otrzymaliśmy wzmocniła nasze poszukiwania i podróże po naszej „małej ojczyźnie”. Po raz kolejny okazało się, że jest ona bogata w wydarzenia i osoby, które żyjąc tutaj,
w małej społeczności dorównywały wielkim postaciom, czy utartym kanonom. Wiemy również, że wokół nas
są ludzie, dla których historia naszej „małej ojczyzny” jest wciąż żywa
i oryginalna.

Dziękujemy